Transport pasażerski

Regulaminy firm/ spółek transportu publicznego szczegółowo określają prawa i obowiązki pasażerów korzystających z usług przewozowych. Podróżując autobusem (PKS, MPK), tramwajem, pociągiem lub samolotem, musimy przestrzegać wymaganych zasad (m.in. posiadać ważny bilet). Z drugiej strony, również przewoźnicy zobligowani są do respektowania praw swoich klientów.

 

PRAWA PASAŻERA W AUTOBUSIE, TRAMWAJU, POCIĄGU

Osoby podróżujące autobusami Państwowej Komunikacji Samochodowej mają prawo do ulg ustawowych na przejazd. Zniżki PKS dotyczą: dzieci do 4 roku życia uprawnionych do darmowych przejazdów, dzieci w wieku 4- 6 lat korzystających z 37% upustu na bilety, a także uczniów (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) do 24 roku życia (którym przysługuje 49% zniżka na bilet miesięczny i 37% upust na bilet jednorazowy) oraz studentów studiów dziennych do 26 lat (51% zniżka na bilet miesięczny, 37% upust na bilet jednorazowy). Z ustawowych ulg w autobusach PKS mogą korzystać także dzieci i młodzież niepełnosprawna (ucząca się), uprawniona do 78% upustu.

Osoby korzystające z usług PKP mają prawo do zwrotu pieniędzy za bilet w przypadku spóźnienia pociągu powyżej 2 godzin. Rekompensata pieniężna w kwocie równej 50% wartości biletu udzielana jest na podstawie pisemnego wniosku o odszkodowanie, do którego dołączony został oryginał zakupionego biletu. Pasażerowie PKP mogą ponadto domagać się zadośćuczynienia za niewykorzystany bilet z winy przewoźnika.

Osoby, którym wystawiono mandat PKP za brak ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do zniżki (w przypadku biletu ulgowego) mają prawo odwołać się od decyzji konduktora jeśli uważają, że mandat został wystawiony niesłusznie.

Pasażerowie podróżujący komunikacją miejską (autobusami, tramwajami), zobligowani są do posiadania ważnego biletu MPK i/ lub dokumentu uprawniającego do ulgowego/ darmowego przejazdu. W przeciwnym wypadku kontrolerzy biletów (ZTM, MPK) decydują o nałożeniu tzw. opłaty dodatkowej (regulowanej na miejscu) lub wypisaniu mandatu (do zapłaty w ciągu miesiąca).

Osoby planujące podróż z kotem lub psem powinny wcześniej zapoznać się z regulaminem danego przewoźnika. Przewożenie zwierząt w pociągu jest możliwe pod warunkiem, że pupil umieszczony zostanie w specjalnym pojemniku na kolanach właściciela. Wówczas pasażer nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku przewozu psa nieumieszczanego w pojemniku wymaga się kagańca i smyczy oraz uiszczenia dodatkowej opłaty (PKP IC, PKP TLK- 15,20zł, PKP PR- 4zł). Obowiązek opłaty nie dotyczy psów przewodników. Właściciele psów i kotów podróżujących pociągiem muszą mieć przy sobie aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Przepisy regulują również kwestię przewożenia dzieci w samochodzie. Zgodnie z prawem, każde dziecko do 12 lat lub o wzroście poniżej 150 cm musi być umieszczone w foteliku samochodowym albo na specjalnych podstawkach montowanych na środku tylnej kanapy bądź za fotelem pasażera. Możliwe jest także przewożenie dzieci na przednim siedzeniu, pod warunkiem, że nie ma wmontowanej poduszki powietrznej.

 

PODRÓŻ SAMOLOTEM

Przed wejściem na pokład samolotu należy przejść przez odprawę na lotnisku. Odprawa biletowo- bagażowa polega na weryfikacji danych pasażera, sprawdzeniu ważności biletów, dokumentów przewozowych i zawartości bagażu, czego rezultatem jest nadanie karty pokładowej i przetransportowanie oznaczonego bagażu do luku samolotu. Przed wylotem przeprowadzana jest także kontrola bezpieczeństwa mająca na celu wyeliminowanie ryzyka wniesienia na pokład przedmiotów niedozwolonych.

W przypadku zagubienia bagażu lub jego uszkodzenia, klient linii lotniczych ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty, podobna zasada obowiązuje w sytuacji odwołania lub opóźnienia lotu. Pisemny wniosek o rekompensatę pieniężną należy wysłać na adres biura obsługi klienta danego przewoźnika.